Απαλλαγής Στράτευσης λόγω Κοιλιοκάκης !

0

Σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 11/2014 (ΦΕΚ 17/Α/29-1-2014) για την Κρίση Σωματικής Ικανότητας των στρατευσίμων, καθώς και την Τροποποίηση Γενικού Πίνακα Νοσημάτων ΦΕΚ 588/Β/24-2-2020, αυτών που κατατάσσονται στις Ένοπλες Δυνάμεις, καθώς και του στρατιωτικού προσωπικού γενικά, οι πάσχοντες από “εντεροπάθεια από γλουτένη ιστολογικά τεκμηριωμένη” εμπίπτουν στην κατηγορία Ι/5 και απαλλάσσονται από τη στράτευση (α/α 760 του πίνακα Νοσημάτων).

 

Η διαδικασία απαλλαγής έχει ως εξής:

 

Η Σωματική Ικανότητα κρίνεται τις πρώτες ημέρες της κατάταξης ή αν πάρετε αναβολή για λόγους υγείας (πριν ή κατά τη διάρκεια της θητείας), όμως μπορείτε και κατά τη διάρκεια της θητείας σας να ζητήσετε την αλλαγή της. Η Σωματική Ικανότητα είναι καταχωρημένη στην στρατολογική μερίδα σας και μόνον εσείς μπορείτε να ζητήσετε πιστοποιητικό από το Στρατολογικό σας Γραφείο.

 

Κατά κανόνα, η εξέταση της σωματικής ικανότητας των στρατευσίμων πραγματοποιείται στο Κέντρο Κατάταξης κατά την κατάταξη. Ωστόσο υπάρχουν στρατεύσιμοι, η πάθηση των οποίων δεν επιτρέπει τη μετάβασή τους στο Κέντρο Κατάταξης (σοβαρά κινητικά προβλήματα, προβλήματα που καθιστούν το στρατεύσιμο καταφανώς ακατάλληλο κλπ.). Εφόσον ανήκεις σε μια από τις κατηγορίες αυτές, έχεις τη δυνατότητα να απευθυνθείς στο Φρουραρχείο της περιοχής σου ή εφόσον δεν υπάρχει τέτοιο στο Τοπικό Συμβούλιο του Δήμου όπου κατοικείς (να έχεις μαζί σου το Σημείωμα Κατάταξης και την ταυτότητά σου) προκειμένου να διαπιστωθεί η αδυναμία σου για μετάβαση στο Κέντρο Κατάταξης.

 

Η εξέταση θα πρέπει να γίνει κατά το τελευταίο πενθήμερο πριν από την ημερομηνία που οφείλεις να καταταγείς. Εφόσον ο γιατρός του Φρουραρχείου ή το Τοπικό Συμβούλιο του δήμου διαπιστώσει την αδυναμία σου για μετακίνηση, συντάσσει Γνωμάτευση, την οποία πρέπει να καταθέσεις μέσα σε πέντε μέρες αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου στο αρμόδιο Στρατολογικό Γραφείο το οποίο εν συνεχεία θα σε παραπέμψει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών για να κριθεί η σωματική σου ικανότητα. Εφόσον βρίσκεσαι στο εξωτερικό, η παραπάνω διαδικασία μπορεί να γίνει μέσω της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής στην οποία θα πρέπει να απευθυνθείς εγκαίρως ή να επικοινωνήσεις με οποιοδήποτε στρατολογικό γραφείο για περισσότερες πληροφορίες.

 

Προσοχή: Είναι απαραίτητο να έχετε πάντα την ταυτότητα μαζί σας, καθώς και αρκετά φωτοαντίγραφα της επίσημης γνωμάτευσης και των ιστολογικών εξετάσεών σας, επειδή σε κάθε βήμα μπορεί χρειαστεί να κρατήσουν κι από ένα !

 

Η κατάταξη σε κάποια κατηγορία Σωματικής Ικανότητας δεν έχει καμία επίπτωση στην πολιτική ζωή του στρατεύσιμου, αφού από το τέλος του 2000 δεν αναγράφεται στα πιστοποιητικά Τύπου Α της στρατολογίας. Η σχετική απόφαση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της 29/11/2000 ορίζει ότι τα πιστοποιητικά της Στρατολογίας δε θα αναφέρονται στη Σωματική Ικανότητα του στρατεύσιμου ή στους λόγους για τους οποίους εξαιρέθηκε από τη στράτευση.

 

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στις κατά τόπους στρατολογικές υπηρεσίες.

http://ellinikos-stratos.com/stratologia/stratologikes-ypiresies.asp

 

 

Verified by MonsterInsights