Επιτυχία

Επιτυχία

Κίνητρο + Στόχος + Πίστη + Δράση + Γνώση = Επιτυχία!

Νικόλαος Σμυρνάκης


Verified by MonsterInsights