Η ζωή είναι ένα δώρο!

Η ζωή είναι ένα δώρο!

Η ζωή είναι ένα δώρο!